Välkommen till vår nya webbplats! Kontakta oss om du har några frågor.
FORUM FÖR KONSTRUKTIV
KONFLIKTHANTERING

Konflikthantering av Johan Ydrén

Hur beter du dig i konflikter? Hur reagerar vi när andra är i konflikt?

Hur du hanterar konflikter är avgörande för hur dina relationer ser ut på arbetsplatser, ideella föreningar såväl som hemma. Konflikter har en avgörande betydelse för hur du själv mår och vad du kan prestera tillsammans med andra människor. Hur du hanterar konflikter är inte minst viktigt om du har makt över andra som ledare, chef, lärare eller förälder.

Denna bok kan du med stor behållning läsa enskilt men den är även utformad på ett sådant sätt att den kan fungera som underlag för kurser och studiecirklar i konflikthantering.

Boken innehåller kunskap och erfarenheter samt metoder och modeller som möjliggör för både läsaren och kursdeltagaren att utveckla sin skicklighet i att förebygga och hantera konflikter, att öva och tillämpa kunskaper.

Ta del av vårt videomaterial

Nedan kan du ta del av några praktiska exempel om konstruktiv konflikthantering och i vilka situationer dessa kan uppstå.

Se alla videos och studiematerial

Anmälan till studiecirkel

Klicka på knappen nedan för att anmäla dig till en studiecirkel. En studiecirkel är kopplad till de utbildningsvideos och material som finns på hemsidan, och genom att anmäla dig kan du diskutera det tillsammans med andra deltagare.

Inga platser

Snabbkontakt

Maila (kommer snart)

Facebook (kommer snart)

Besök (kommer snart)