Välkommen till vår nya webbplats! Kontakta oss om du har några frågor.
FORUM FÖR KONSTRUKTIV
KONFLIKTHANTERING

Aktiviteter

Följ med i det senaste om forumet och dess aktivitet. Här postar vi bland annat information om uppkommande evenemang och aktuella händelser.

Kommande

Snarast kommande aktiviteter visas först

Just nu finns det inga planerade aktiviteter. Klicka på knappen för att prenumerera på våra nyhetsbrev för att få en notifikation när något nytt är på gång eller när vi har något viktigt att meddela!
Prenumerera

Slutförda

4/2/21 9:30

Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?

Vi känner till den utsatthet många inom civilsamhället idag upplever – risken att utsättas för hat- och demokratibrott. Drev i sociala medier, verbala och fysiska hot resulterar många gånger i en självcensurering eller att man helt avslutar sina uppdrag och tjänster.

1/2/19 21:00

Konfliktsituationer i föreningsstyrelser

Hösten 2018 har nätverket tillsammans med Michael Lechner på Grizzley & Stage producerat 6 korta utbildningsfilmer som på olika sätt gestaltar konfliktsituationer som kan uppstå i föreningsstyrelser mellan förtroendevalda, mellan förtroendevalda och ideella eller anställda.

1/8/19 21:00

Leda dialoger för att överbrygga kulturklyftor – perspektiv och metodik

Forskare vid Göteborgs universitet har under 2017–19 studerat sex verksamheter i olika delar av Sverige som syftar till att främja integration och understödja invandrares resurser att hitta en plats för sig själva och sina barn i det svenska samhället.

1/10/18 21:00

Hur kan vi överbrygga kulturklyftor och konflikter!

Göteborgs universitet har under 2017-18 studerat sex verksamheter i olika delar av Sverige som syftar till att främja integration och understödja invandrares resurser att hitta en plats för sig själva och sina barn i det svenska samhället.

Inbjudan till medlemsmöte

Tack för senast! Det var ett inspirerande möte som gav mersmak. Bl a konstaterades att det är ett flertal nya kontaktpersoner, och att det nu är viktigt att den energi som finns bevaras och omvandlas till konkret verksamhet. Vid nästa möte fortsätter vi samtala om

En inblick i konstruktiv konflikthantering

I möten mellan människor uppstår ibland destruktiva konflikter. På seminariet får du inblick i vad som förvärrar en konflikt och vad som förebygger den. Vi pratar bland annat om hur uppfattningen om ”den andre” påverkar möjligheten att skapa en konstruktiv konfliktkultur, samt hur vi kan förebygga destruktiva konflikter.

Snabbkontakt

Maila (kommer snart)

Facebook (kommer snart)

Besök (kommer snart)