Välkommen till vår nya webbplats! Kontakta oss om du har några frågor.
FORUM FÖR KONSTRUKTIV
KONFLIKTHANTERING

Vill din organisation bli medlem i forumet?

Genom att bli medlem i forumet är ni i gott sällskap av flera andra organisationer och institut

Bli medlem

Vad vill vi med nätverket?

Nätverket vill inspirera de enskilda medlemmarna och våra organisationer och institutioner att utveckla en bättre förmåga att hantera konflikter konstruktivt. Detta sker främst genom seminarier och utbildningar. Dessa tillfällen erbjuder möjligheter till ett ömsesidigt sökande efter att lösa angelägna, av alla upplevda, gemensamma problem. Internationella konflikter får idag i större utsträckning omgående återverkningar i många länder. Konflikterna mellan unga och gamla blir mer omfattande, när normbildningen försvagas genom frånvaro av auktoriteter. Flertalet arbetsplatser behöver öka kompetensen hos chefer och medarbetare att hantera olika typer av konflikter. Det gäller såväl hur omvärlden påverkar arbetsförhållanden som en bredare syn på hur traditionella konflikter på arbetet kan göras mer konstruktiva, ja till och med nyttiga i utförandet av olika uppgifter. Forumet är öppet för hela civilsamhället och dess ideella organisationer, som delar forumets idéer och arbetsmetoder.

Bli medlem i forumet

Vänligen fyll i formuläret nedan för att ansöka om medlemsskap till forumet

Tack! Du har nu prenumererat på våra nyhetsbrev.
Något gick fel. Kolla igenom att du har fyllt alla fälten korrekt. Om problemet kvarstår så var vänlig att kontakta vår webmaster via mail: support@leyout.se och beskriv vad ärendet handlar om.