FORUM FÖR KONSTRUKTIV
KONFLIKTHANTERING

Kontaktinformation

Information och övriga uppgifter till kontaktpersoner för forumet finns på denna sida.

Verkställande utskottet

Göran Bäckstrand

tf verkställande ledamot och seniorforskare

Hem: 08-766 40 05
Mobil: 0734-41 25 86

E-post: goran.backstrand@sobernet.nu

Anna Burack

Sensus Studieförbund

Sammankallande ledamot verksamhetsutskott

Direkt: 08-406 16 35

E-post: anna.burack@sensus.se

Stefan Lahall

NBV Förbundskansli

Ledamot verksamhetsutskott

Mobil: 0733-72 63 27

Växel: 08-672 61 00

E-post: stefan.lahall@nbv.se

Kerstin Lindh

Svenska Röda Korset

Ledamot verksamhetsutskott

Växel: 08-452 46 00

E-post: kerstin.lindh@redcross.se

Övriga kontaktmetoder

Maila (kommer snart)

Facebook (kommer snart)

Besök (kommer snart)